Bulkbil

LN Transport AB har 24 stycken bulkbilar. Sju stycken är stationerade i Åhus, tio i Falkenberg och de resterande sju i Fleninge. Tjugo stycken av bilarna är utrustade med våg och fem stycken med sugaggregat. Med dessa fordon transporterar vi till stor del foder men även andra produkter lämpat för transport på bulkbil.

Vi kör ofta transporter där det ställs höga krav på renlighet.

Kontakta oss