Distributionsbil med påhängstruck

Vi distribuerar gods till hela södra Sverige. Till hjälp har vi specialutrustade fordon med påhängstruckar. Dessa bilar distribuerar främst jordbruksprodukter och bränslepellets, men nyttjas även till flertalet andra produkter.

Om godset måste transporteras en bit från lastbilen är våra påhängstruckar till stor hjälp.

Våra nya distributionsbilar är utrustade med visirsida eller med skåp. Tack vare påhängstruckarna som har en lyftkapacitet på 2500 kg, levereras godset smidigt dit kunden vill.

Kontakta oss