Tipp/Skåpbil

På tipp och flak sidan består vagnparken av sexton stycken fordon. Med dessa fordon transporterar vi framförallt jordbruksprodukter och biobränsle, men även andra typer av partigods. Vi har även bilar anpassade för körningar till Norge och Danmark.

Vi erbjuder våra kunder kompletta logistiktjänster såsom:

  • Transport
  • Mellanlagring i våra egna lager
  • Avropshantering
  • Omlastning och vägning

Vi arbetar i nätverk med ett antal logistikföretag i hela Sverige och kan i samarbete med dem erbjuda helhetslösningar för distribution över hela Sverige.

Kontakta oss