AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att i första hand erbjuda distributions- och transporttjänster av alla sorters jordbruks- och biobränsleprodukter med olika typer av specialfordon.

Genom ett brett utbud av specialfordon, stort kunnande, kompetent personal, hög kvalitet och en stabil ekonomi, skall vårt företag vara en så god samarbetspartner att kunder genom förtroende nyttjar våra tjänster.

FÖRETAGET

Företaget grundades 1956 av Lennart Nilsson och sedan 1997 är det sönerna Håkan Nilsson & Jörgen Nilsson som driver företaget. I oktober 2008 bytte företaget namn från Lennart Nilssons Transport AB till LN Transport AB

I dagsläget omsätter vi cirka 160 miljoner och vår verksamhet består av att tillhandahålla transport- och logistiktjänster i hela södra Sverige. LN Transport AB har cirka 45 egna fordon och 80 medarbetare.

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på kvalificerade transporter inom jordbruk och bioenergi där bulktransporter samt distribution med påhängstruck utgör en stor andel.
Genom ett brett utbud av specialfordon, stort kunnande, kompetent personal, hög kvalitet och en stabil ekonomi är vårt företag en god samarbetspartner.

Företagets huvudkontor är beläget i Fleninge, utanför Helsingborg, där vi även har egen verkstad, tvätthall och lager. Vi är även placerade i Åhus där vi har sju bilar och fjorton medarbetare, samt i Falkenberg där vi har tio bilar och sjutton medarbetare.

På kontoret i Fleninge är vi tretton medarbetare. Här finns företagets ledning, transportledare, lastplanerare och ekonomiavdelningen. Här finner du ett modernt kontor med välutvecklad IT-kommunikation.
Du hittar även en transportledare på vårt kontor i Falkenberg.

För att kunna upprätthålla den höga kvaliten är vi kvalitetscertifierade sedan 1998, miljöcertifierade sedan 2003 och trafiksäkerhetscertifierade sedan 2004.

Våra transporttjänster