Kvalitetspolicy

Med vår stora kunskap och kännedom inom våra affärsområden skall vi erbjuda hög kvalitet och effektivitet, samt tillfredsställa kundens behov och förväntningar till konkurrensmässiga priser.

Vi har följande krav på alla våra transporter:

  • Vi hämtar och levererar inom överenskomna tider.
  • Godskvaliteten skall alltid vara i samma skick under hela vårt handhavande.
  • Vi sköter våra transportuppdrag enl. gällande bestämmelser och givna instruktioner.
  • Vi underhåller vår fordonspark så att den alltid är i gott skick.

Med hjälp av vårt kvalitetssystem skall vi styra verksamheten och förebygga mot fel. Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader och reklamationer.

Hela personalen skall arbeta med vår kvalitetsmålsättning för ögonen. Kvalitet skall alltid vara en självklarthet för alla i organisationen. Varje anställd, nya som gamla, skall erhålla tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med denna kvalietspolicy.

Kontakta oss