Lager

Vår anläggning i Fleninge är på cirka 25 000 kvm med ett inomhuslager på 3 500 kvm fördelat på två byggnader. Här kan vi lasta om och lagra våra kunders gods innan det distribueras ut till slutkund.

Vi har även en 70-tons körvåg som gör det enkelt och smidigt att väga leveranserna.

Kontakta oss