Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken och medverka till att trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Vi har följande grundsyner:

  • alltid använda säkerhetsbälte
  • hålla avstånd till framförvarande
  • respektera och följa hastighetsbestämmelserna
  • respektera kör- och vilotidsregler
  • respektera gällande viktbestämmelser
  • är sprit- och drogfria och undviker att köra då vi är trötta
  • håller fordonen i trafiksäkert skick
  • avtalar inte uppdrag som innebär regelbrott

Med hjälp av vår trafiksäkerhetspolicy ska vi göra vår vistelse bland medtrafikanter säkrare och det är en självklarhet för alla i vår organisation, såväl transportledare som chaufförer.

Kontakta oss