Tvätthall

Vi har även egen tvätthall där vi kan rengöra våra lastbilar inför transporter med höga renhetskrav. Vi utför även saneringar.

Kontakta oss