Bulkbil

LN Transport AB har 25 egna bulkbilar. Av dessa är 7 bilar stationerade i Åhus, 12 i Falkenberg och resterande 6 i Fleninge. Vi har 23 fordon som är utrustade med våg och 6 fordon med sugaggregat. Med dessa fordon transporterar vi till stor del foder men även andra produkter lämpat för transport på bulkbil. Vi kör ofta transporter där det ställs höga krav på renlighet.
Kontakt

Vill du veta mer?

Med vår långa erfarenhet av logistik vet vi hur man hanterar gods på ett kostnadseffektivt sätt. Vi strävar efter ständiga förbättringar och letar hela tiden efter nya, innovativa sätt att effektivisera våra kunders logistik.