Distributionsbil

Vi distribuerar gods till hela södra Sverige. Till hjälp har vi specialutrustade fordon med påhängstruckar. Dessa bilar distribuerar främst jordbruksprodukter och bränslepellets, men nyttjas även till flertalet andra produkter.
Om godset måste transporteras en bit från lastbilen är våra påhängstruckar till stor hjälp.

Våra nya distributionsbilar är utrustade med visirsida eller med skåp. Tack vare påhängstruckarna som har en lyftkapacitet på 2500 kg, levereras godset smidigt dit kunden vill.

Våra tjänster

Kontakt

Vill du veta mer?

Med vår långa erfarenhet av logistik vet vi hur man hanterar gods på ett kostnadseffektivt sätt. Vi strävar efter ständiga förbättringar och letar hela tiden efter nya, innovativa sätt att effektivisera våra kunders logistik.