Företaget

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar inom logistik med kvalificerade transporter, lager och distributionstjänster.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att i första hand erbjuda distributions- och transporttjänster av alla sorters jordbruks- och biobränsleprodukter med olika typer av specialfordon.

Genom ett brett utbud av specialfordon, stort kunnande, kompetent personal, hög kvalitet och en stabil ekonomi, skall vårt företag vara en så god samarbetspartner att kunder genom förtroende nyttjar våra tjänster.

Företaget grundades 1956 av Lennart Nilsson

Företaget grundades 1956 av Lennart Nilsson och sedan 1997 är det sönerna Håkan Nilsson & Jörgen Nilsson som driver företaget. I oktober 2008 bytte företaget namn från Lennart Nilssons Transport AB till LN Transport AB.

I dagsläget omsätter vi drygt 200 miljoner och vår verksamhet består av att tillhandahålla transport- och logistiktjänster i hela södra Sverige. LN Transport AB har 52 egna fordon.

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på kvalificerade transporter inom jordbruk och bioenergi där bulktransporter samt distribution med påhängstruck utgör en stor andel.

Genom ett brett utbud av specialfordon, stort kunnande, kompetent personal, hög kvalitet och en stabil ekonomi är vårt företag en god samarbetspartner.

Lastbil LN transport Fleninge
LN transport historik
Blommor på LN Transports huvudkontor

Företagets huvudkontor är beläget i Fleninge, utanför Helsingborg

Företagets huvudkontor är beläget i Fleninge, utanför Helsingborg. Vi har egen verkstad med 5 mekaniker, tvätthall och lager. Vi finns även i Åhus och i Falkenberg. Vi har 42 chaufförer i Fleninge, 14 i Falkenberg samt 14 i Åhus.

På kontoret i Fleninge är vi 13 medarbetare. Här finns företagets ledning, transportledare, lastplanerare och ekonomiavdelning. Här finner du ett modernt kontor med välutvecklad IT-kommunikation. Vi har även 1 transportledare på vårt kontor i Falkenberg.

För att kunna upprätthålla den höga kvaliteten är vi kvalitetscertifierade och miljöcertifierade.