Tipp- & skåpbil

På tipp- och flaksidan består vagnparken av 27 egna fordon. Alla dessa är stationerade i Fleninge förutom 2 i Falkenberg och 1 i Åhus. Med dessa fordon transporterar vi framför allt jordbruksprodukter och biobränsle, men även andra typer av partigods. Vi har även bilar anpassade för körningar till Norge och Danmark.

Våra tjänster

Kontakt

Vill du veta mer?

Med vår långa erfarenhet av logistik vet vi hur man hanterar gods på ett kostnadseffektivt sätt. Vi strävar efter ständiga förbättringar och letar hela tiden efter nya, innovativa sätt att effektivisera våra kunders logistik.